Specyfikacja Techniczna

Antybakteryjny żel do rąk na bazie alkalicznego etylu

Prarametr oznaczony:  Wg specyfikacji: 
Rozpuszczalnik , %  do 100 %
Anionowe środki powierzchniowo-czynne, % < 5%
Zagęszczacz, % 3 %
Niejonowe środki powierzchniowo-czynne, %  < 1%
Amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne % < 1%
Środek Nawilżający < 1%
Ethanol, % > 1%
Sekwestrant, % < 0,2%
Konserwant , % < 0,2%
Regulator kwasowości % < 0,1%

Opakowania: 500 ml

Karta Charakterystyki - podbierz dokument PDF